Villkor


Villkor.

Pris och leveranstid enligt överenskommelse.

Leverans och mallning av kapell sker alltid direkt på båten. Vid leverans och efter godkännande betalas varan av kund.

Betalning sker alltid kontant vid leveranstillfället eller i förskott inbetalt via bankkonto.

Inga undantag.

 

Garanti.

Bygger på konsumentköplagen KKL.

Dessa garantivillkor gäller endast i samband med uppvisande av kvitto på att varan är betald.

Garantin gäller i ett år från det datum då varan kom köparen till handa.

Om en produkt är felaktig tillämpas konsumentköplagens regler, här gäller att köparen skall reklamera felet inom skälig tid, normalt sett 14 dagar.