Kapellvård

Kapellvård
Förvaras torrt. Ej på båten under vintern.
Sörj för ventilation. Tvättas endast i ljummet såpvatten.

Fönster tvättas med T-röd. Blixtlås kan skyddas med stearin.

Under höst-/Vintersäsong lämnar du vid behov in kapellet till oss för tvätt och impregnering samt reparation av fönster, blixttlås sömmar och revor.
Tvätten är färdig efter ca 14 dagar.

Dynor handhas på samma sätt som kapell. Sörj för god ventilation under dynorna. Använd med fördel ventilationsmatta.

Konstläder tvättas med såpvatten, T-röd eller vinyltvätt.